gieffektivt.no

Årsrapport 2021

2021 var vårt sjette driftsår
Her er våre resultater og aktiviteter gjennom året
I 2021 hjalp vi våre givere støtte effektiv bistand med 91% mer enn i 2020. De siste tre årene har vi hatt en gjennomsnittlig vekst på 74% hvert år!

Det siste året har vært et gjennombrudd for gieffektivt.no. Vi har ansatt en daglig leder for prosjektet på fulltid pluss to andre deltidsstillinger og samtidig rekruttert flere frivillige. Mulighetene og ideene våre for fortsatt vekst er store og mange, så kapasitet er flaskehalsen vår for tiden. Gjennom året har vi satset tungt på forbedring av donasjonsplattformen, blant annet ved å lansere donasjonsmuligheter med AvtaleGiro, Vipps Faste Betalinger og kryptovaluta. Vi har også investert mye i en full gjennomgang av vår visuelle profil som vil bli lansert i 2022.

Styret har lagt en langsiktig strategi som legger opp til å fortsette veksten vi har sett de siste årene og samle inn 100 millioner kroner i 2025. Les mer om dette senere i denne årsrapporten.

Er du interessert i å bidra? Send oss en mail

Kristine B. Fredriksen
Styreleder i Stiftelsen Effekt
12 274 622 KR
samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2021
Donasjoner i 2021 har blant annet gitt:
96 600 personer
beskyttelse fra malaria
med myggnett fra Against Malaria Foundation
97 300 behandlinger mot innvollsormer
gjennom tiltak av SCI Foundation, Sightsavers og Deworm the World
og gitt 241 300 A-vitamintilskudd til barn
gjennom Helen Keller International som effktivt reduserer blindhet og død
Nesten dobling!

gieffektivt.no samlet inn 91% mer i 2021 enn vi gjorde i 2020. Vi klarte dermed målet om å vokse enda raskere. Klarer vi opprettholde denne vekstraten i årene fremover vil vi i 2025 samle inn over 100 millioner kroner årlig.
Analyse av vår vekst

Hvorvidt den årlige veksten av innsamlede midler skyldes vekst i antall donasjoner eller at giverne våre gir større beløp har variert mellom årene. I tabellen presenterer vi resultatet fra en analyse av dette spørsmålet hvor vi deler opp veksten i hver av disse to faktorene. I årene hvor gjennomsnittlig donasjonsstørrelse har gått ned vil den faktoren bidra negativt til den overordnede veksten. I 2021 kom veksten nesten utelukkende (hele 97%) av økning i antall donasjoner.
Donasjoner fordelt etter organisasjon

De aller fleste, hele 79% av donerte midler, går til vår standardfordeling som er GiveWells Maximum Impact Fund. Disse pengene fordeler GiveWell kvartalvis slik de mener pengene kan utgjøre størst forskjell. Per 1. juni 2022 når denne rapporten ble skrevet hadde ikke GiveWell publisert endelig fordeling av pengene som ble donert gjennom gieffektivt.no i desember 2021. Dette er ført opp som "Skal tildeles". Under følger en oversikt over donasjoner til gieffektivt.no i 2021 fordelt etter mottakerorganisasjon.
Tall i tusen kroner
GD: GiveDirectly, AMF: Against Malaria Foundation, HKI: Helen Keller International, NI: New Incentives, SCI: SCI Foundation, MC: Malaria Consortium, SS: Sightsavers,
DWI: Evidence Action's Deworm the World Initiative
3 814
Unike givere
9 327
Donasjoner
406
Faste månedlige donasjoner
Vi rapporterer donasjoner for skattefradrag for givere som ønsker det. I 2021 rapporterte vi donasjoner tilsvarende 2,3 millioner kroner i fradrag.

Både privatpersoner og selskaper kan få fradrag for opptil 25 000 kr per år. Les mer her.
Styremedlemmer
Følgende personer utgjorde i 2021 styret i Stiftelsen Effekt som har det strategiske ansvaret for gieffektivt.no
For kontakt, bruk e-post: styreleder@gieffektivt.no
Kristine B. Fredriksen
Daglig leder i Ocean Oasis AS
(Styreleder)
Trygve Ottersen
Områdedirektør, FHI
Cand.med. PhD
Anine Andresen
Eventkoordinator, Centre for Effective Altruism
Håkon Harnes
Utvikler for Eiendomsverdi AS,
Datastudent ved NTNU
Ansatte og samarbeidspartnere
I året 2021
Jørgen Ljønes
Daglig leder for gieffektivt.no
Erik Eliassen
Kreativ prosjektleder
Ruth Wester
Økonomi og administrasjon
Charlie Dougherty
Generalsekretær
Effektiv Altruisme Norge
EA Norge drifter gieffektivt.no
Bjørn Haugland
Rådgiver

Daglig leder i Kundetekke AS
Våre frivillige
Aktive i 2021
Andreas S. Normann
Overingeniør i VAV,
Oslo kommune
Tidl. daglig leder, Strategi
Eirik Mofoss
Finansrådgiver Høyres stortingsgruppe
Strategi, teknisk drift og giveroppfølging
Philip Hall Andersen
Student ved UiB

Teknisk drift og utvikling
Usman A Zarar
Student ved NTNU

Teknisk utvikling
Morten


Teknisk utvikling
Alwin


Teknisk utvikling
Torbjørn


Teknisk utvikling
Jordan


Teknisk utvikling
Patrick


Teknisk utvikling
Kari Kjørholt
Graduate innen materialteknologi, Equinor
Stratgei og innholdsproduksjon
Snøfrid Svennungsen
Frilans oversetter og tekstforfatter

Innholdsproduksjon
Jan


Innholdsproduksjon og analyse
Oscar


Innholdsproduksjon og analyse
Jens-Fredrik Nakken
Lektor

Sosiale medier
Maria K. Bækkelie
Tjenestedesigner
80,000 Hours
Design
Magnhild
Student ved NTNU

Design
Måloppnåelse i 2021
Styret i Stiftelsen Effekt er dem som bestemmer og evaluerer strategiske mål for gieffektivt.no
Samle inn minst 12 000 000 kr til våre anbefalte organisasjoner
Oppnådd. Totalt innsamlet: 12 274 627 kroner.
Veksten i innsamlede midler var på 91% sammenlignet med året før. Veksten kommer nesten utelukkende fra en økning i antallet givere, siden snittdonasjonen per giver har vært stabil.

På samme måte som årene før kom omtrent halvparten av donasjonene i giversesongen som starter i slutten av november og varer ut året. Halvparten av dette igjen kommer siste uken av året.

Utvide vårt nettverk av stordonorer
Delvis oppnådd. Vi hadde spesifikke måltall på minst 10 møter og minst tre givere som gir over 500 000 kr. Måloppnåelsen var 15 møter med stordonorer og 2 givere over 500 000 kr.

Dette arbeidet er preget av muligheter som oppstår tilfeldig og fremgang i rykk og napp. Mangel på kapasitet og kompetanse fra ansatte og frivillige har vært det største hinderet til høyere måloppnåelse.
Ansette en lønnet daglig leder
Oppnådd. Vi lyktes med å ansette Jørgen Ljønes som daglig leder i mars 2021 etter en åpen utlysning med flere gode kandidater.

Jørgen er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i Industriell økonomi og teknologiledelse. Han var primus motor for å etablere Stiftelsen Effekt i 2015 og var frivillig daglig leder for gieffektivt.no i 2017-2018. Tidligere var Jørgen ansatt som community builder og karriereveileder i Effektiv Altruisme Norge.
Øke koordinasjon mellom interne interessenter i gieffektivt.no
Delvis oppnådd.
Koordinering mellom daglig leder og styret fungerer svært godt nå. Daglig leder og styreleder møtes annen hver uke for en driftsoppdatering og koordinering på saker som angår styret i Stiftelsen Effekt. Nyansatt daglig leder har inngående kjennskap til Effektiv Altruisme Norge, noe som gjør koordinering med dem enklere og mer fleksibel.

Koordinering av øvrige interessenter er fortsatt en av våre største utfordringer. På flere aktivitetsområder har vi mange oppgaver som er ugjort, samtidig som flere titalls frivillige er tilgjengelige. Bedre koordinering, effektiv kommunikasjon, oppfølging og motivasjon av frivillige kreves for bedre utnyttelse av denne arbeidskraften.

Vi har også mye å gå på for tydeligere rollebeskrivelser, forventningsavklaring og definerte måleiere.
Forbedre brukervennlighet på gieffektivt.no
Oppnådd. Vi hadde spesifikke milepæler for å lansere AvtaleGiro og Vipps faste betalinger som betalingsalternativ, noe som ble gjennomført i 2021. I tillegg har vi lansert mulighet for å donere med bitcoin, vi har forbedret flyt og oppgradert forsiden på nettsiden. Før giversesongen la vi mye ressurser i en bedre guide for Facebook-innsamlinger som over 40 stykker benyttet seg av da de samlet inn til oss i desember.
Drive vekst gjennom økt synlighet i media
- minst syv oppslag
Oppnådd. Vi teller tolv medieoppslag hvor gieffektivt.no er nevnt. Syv av disse har vi stått bak, inkludert to podkastintervjuer og tre oppslag i forbindelse av bitcoin-lansering.

Arbeidet med media har ikke vært systematisk, men er preget av å ta ad-hoc muligheter som oppstår. Her er et betydelig forbedringspotensiale.

Med vår eksisterende løsning er det vanskelig å fange opp i hvor stor grad disse oppslagene har vært med på å drive veksten. Dette bør vi også utbedre fremover for å kunne bruke dataene til å ta bedre strategiske avgjørelser.
Søk ekstern driftstøtte
- nok til å finansiere 0,5 heltidsekvivalent
Oppnådd. I 2021 sikret vi totalt 3,56 millioner i driftstøtte for utgifter i 2021 og 2022, samt bygging av vår runway. Litt avhengig av hvordan man regner så hadde vi finansiering til fire heltidsekvivalenter ved slutten av 2021. Driftstøtten stammer i hovedsak fra EA Infrastructure Fund (64%), en del fra private givere som øremerker til drift (25%) og noe som momskompensasjon fra staten (11%).

Dette representerer en betydelig overoppfyllelse av det originale målet og speiler det økte ambisjonsnivået.
Utarbeid en langsiktig strategi
Oppnådd. Styret i Stiftelsen Effekt utarbeidet en langsiktig strategi for gieffektivt.no med en horisont frem til og med 2025. Vårt overordnede mål er å opprettholde vekstraten og samle inn 100 millioner kroner i 2025.
Her kan du lese mer om den langsiktige strategien.
Støtt oppstart av søsterprosjekt i andre nordiske land
Oppnådd. Vi har støttet EA Estonia om å sette opp en donasjonsplattform etter inspirasjon fra oss, som ble lansert før jul. De samlet inn over 1 million kroner allerede i 2021. Daglig leder og våre tekniske frivillige har også gitt mye råd og støtte til et initiativ fra EA Danmark om oppstart av giveffektivt.dk i 2022.

I tillegg vil vi nevne vårt fortsatt nære samarbeid med geeffektivt.se i Sverige. Lederen i Norge og Sverige møtes annenhver uke for å utveksle erfaring og få innspill på relevante utfordringer. Eirik Mofoss, en sentral frivillig hos oss sitter også i styret til geeffektivt.se.
Mål for 2022
22 millioner kroner
... til våre anbefalte organisasjoner. Det betyr en økning på 79% fra 2021
Milepæler og måltall for 2022
Stordonorer
Personer som gir >200k/år
a) Lag en helhetlig strategi for arbeid med stordonorer.
b) Ha møter med 20 nye potensielle stordonorer.
c) Få 5 millioner i donasjoner fra stordonorsegmentet.
d) Teste ut samarbeid med en etablert formuesrådgiver.
e) Få første enkeltdonasjon på over 1 million.
Ambassadører
Støttespillere med store eller verdifulle nettverk
a) Lag en helhetlig strategi for arbeid med ambassadører.
b) Få inntektene fra to studentledede innsamlinger (>50k kr).
c) Få et stort medieoppslag med en ambassadør.
d) Delta på et stort arrangement sammen med en ambassadør.
e) Ha 8 Facebook-innsamlinger på >100k kr, inkl. matching.
Skalerbar donasjonsplattform og
bedre brukeropplevelse
a) Lansere Min Side og få >10% av faste givere til å logge seg inn.
b) Lansere nye nettsider.
c) Integrere rikdomskalkulator tettere på nettsiden og spre den bredt.
d) Migrere resterende donasjonsdata til databasen og etablere dataflyt til databasen for alle nye donasjonsdata.
e) Bestemme nyttige måltall for aktivitet og konvertering på gieffektivt.no.
f) Utvikle støtte for flere brukere på samme epostadresse.
g) Lag et impact API.
h) Utvikle automatisk oppfølging av brukere som har vist donasjonsintensjon uten å ha gjennomført donasjonen.
i) Koble oss på Facebook sine innsamlings-API.
Økt synlighet og styrket brand
a) Lanser ny visuell identitet med nye nettsider og uttrykk på sosiale medier.
b) Ha etablert vårt nye brand hos frivillige, samarbeidspartnere og eksisterende givere og støttespillere, og fjernet all offentlig bruk av det gamle i god tid før giversesongen.
c) 18 oppslag eller opptredener i media der vi nevnes.
d) Ha gjennomført en større betalt podkast-kampanje
Bærekraftig drift
Forsvarlig og langsiktig forvaltning av driftsøkonomi og våre menneskelige ressurser
a) Gjennomfør en grundig ansettelsesprosess av 1-3 ansatte innen 1. juni.
b) Finn en praktisk måte å måle trivsel blant våre frivillige og gjennomfør en undersøkelse med >50% deltakelse som gir tydelige og gode resultater.
c) Forbedre koordinering blant dem som er involvert i prosjektet gjennom hyppigere kommunikasjon, tydeligere forventningsavklaringer og bedre definerte ansvarsområder.
d) Få 1,25 millioner i frie driftsdonasjoner.
e) Hold >5 måneder av faste personalkostnader som runway til enhver tid.
Regnskap
gieffektivt.no er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge. Stiftelsen Effekt har det strategiske ansvaret og Effektiv Altruisme Norge står for den administrative driften. Begge organisasjoner får sine respektive regnskap godkjent av revisor. Siden aktiviteten til gieffektivt.no er delt mellom to organisasjoner har vi laget en oversikt over den relevante økonomiske aktiviteten i et samlet prosjektregnskap.

For å være gjennomsiktig lenker vi her også til de fulle reviderte regnskapene for Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge siden oppstart. Ta kontakt om du har spørsmål angående disse.
Prosjektregnskap gieffektivt.no
* Videre tildeling - Tildeling av donasjoner til våre anbefalte organisasjoner skjer kvartalvis. Donasjoner vi får inn desember blir derfor tildelt i mars året etter. Så lenge vi har vekst i donasjonsinntekter vil årsregnskapet vise at vi har mottatt mer i donasjoner til videre tildeling enn det som er tildelt videre samme år. 100 prosent av donasjoner til formålet blir videreført ved første anledning.
Kombinér hodet og hjertet
Vi anbefaler bistand som når så mange som mulig, har solid evidensgrunnlag og utføres av organisasjoner som er åpne om egne resultater.
Ikoner laget av SBTS2018 og FreshForYou - Flaticon, lisensiert av Creative Commons BY 3.0