STIFTELSEN EFFEKT
Årsrapport 2018
2018 var det tredje driftsåret i Stiftelsen Effekts historie.
Her kan du lese mer om vår måloppnåelse.
I 2017 håpet vi å samle inn én million kroner, og nådde dette målet allerede i oktober.
I 2018 skrudde vi opp forventningen til to millioner kroner, og etter stor innsamlingsaktivitet i Desember kom vi i mål!

Bidrag fra privatpersoner er små i den store sammenhengen, men når du velger å gi effektivt så vet du at bidraget ditt blir stort for de du støtter. Tusen takk til alle dere som bidrar til enestående effektive tiltak som blir oversett av andre.

På vegne av styret vil jeg også rette en stor takk til våre frivillige!

Svenn Are T. Værnø
Styreleder 2018
2 322 873 kr
samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2018
128 %

vekst i donert beløp til anbefalte organisasjoner sammenliknet med 2017
375 001 kr

samlet inn gjennom Facebook
~1/3

av beløpet donert til anbefalte organisasjoner ble samlet inn i Desember
Andreas Stråbø Normann
Ny daglig leder fra 2018
Andreas Stråbø Normann har overtatt stillingen som frivillig daglig leder etter Jørgen Ringvold Ljønes. Andreas bor i Oslo med familien sin og jobber som VVA-ingeniør i Sweco. I 20xx bodde han i Tanzania.

Tusen takk til Jørgen og velkommen til Andreas!
Anbefalte organisasjoner
Vi endrer våre utvalgte organisasjoner etter hvert som GiveWell oppdaterer sine anbefalinger.

Dette var organisasjonene vi anbefalte i 2018:
Innsamlede gaver til anbefalte organisasjoner 2016-18


No Lean Season var anbefalt i 2018, men ble tatt ut av GiveWells liste etter at de gode resultatene fra pilotstudier ikke lot seg bekrefte i en større studie. Vi hadde ikke gjort overføringer til NLS ennå, og med donorers samtykke overførte vi heller de innsamlede midlene i tråd med vår standardfordeling for 2018 (70% til AMF og 30% til SCI).
I 2018 anbefalte Stiftelsen Effekt alle organisasjonene fra GiveWells toppliste, i tillegg til Project Healthy Children (som var blant GiveWells "standout charities"). Ut over det å minimere transaksjonskostnader, mener vi at noe av det viktigste vi gjør er å bygge et marked av norske givere som kjenner til organisasjonene vi anbefaler.

For å mest effektivt få til dette med de ressursene vi har tilgjengelig, har vi fra 2018 valgt å fokusere på å etablere merkevaren til et utvalg av organisasjonene: GiveDirectly, Against Malaria Foundation, Helen Keller International og Schistosomiasis Control Initative.

Vi mener alle organisasjonene vi anbefaler fortjener donasjoner, så dette valget handler om markedsstrategi snarere enn en vurdering av organisasjonene.
Måloppnåelse 2018
Tre hovedmål og to prioriterte innsatsområder:
Samle inn 2.000.000 kroner til stiftelsens anbefalte organisasjoner
I 2018 samlet vi inn 2 322 873 til våre anbefalte organisasjoner. Dette er en økning på 128,6% fra 2017. Omtrent en tredjedel av midlene kom inn i giversesongen i Desember.

Målet er hovedsaklig oppnådd gjennom organisk vekst.

Oppnå en løsning for skattefradrag
Skattefradrag for donasjoner til Effekt har vært et mål siden stiftelsen startet, men strategiene vi har prøvd har ikke ført frem. Dette er hovedsakelig fordi loven setter høyere krav til stiftelser enn andre organisasjoner, en utfordring grunnleggerne av stiftelsen var klar over og trodde vi ville løse, men som har vist seg å være vanskeligere enn først antatt. Enn så lenge har vi vurdert det slik at fordelen ved skattefradrag er for liten til å forsvare investeringen som kreves, men vil vurdere løpende om dette er noe vi skal satse på.

Against Malaria Foundation ble godkjent for skattefradrag i ved inngangen til 2018! Donér til vår kampanje hos AMF, så hjelper du oss å holde oversikt over veksten i donasjoner til AMF fra Norge.

I slutten av 2018 oppnådde Effektiv Altruisme Norge skattefradrag. EA Norge er en medlemsforening som vil samle inn penger til flere saksområder som er prioritert av medlemmene. Global helse og fattigdomsbekjempelse er én av disse sakene, og EA Norge velger å gi midler de får til dette formålet videre til Stiftelsen Effekt. Dette minimerer transaksjonskostnader og sparer EA Norges ansatte for arbeid, men det betyr også at det nå er mulig å oppnå skattefradrag på donasjoner til Stiftelsen Effekt. For å benytte dette alternativet må man godta at de fordeles mellom våre anbefalte organisasjoner i tråd med vår standardfordeling.

Styret anser målet som delvis oppnådd.
Automatisere minst en fjerdedel av arbeidet knyttet til donorpleie og regnskapsføring
erDaglig leder bruker mye tid på å registrere donasjoner, sende ut donasjonskvitteringer og føre regnskapet. Dette skalerer dårlig med en økning i donasjoner, og vi ser derfor et behov for å automatisere dette arbeidet. Sammen med frivillige har daglig leder jobbet på et prosjekt for å bedre donoropplevelsen på gieffektivt.no og samtidig automatisere registrering og kvitteringer. Vi hadde håpet å være lengre med dette prosjektet ved slutten av året, men begrenset med kapasitet har resultert i at dette prosjektet fortsatt er under utvikling.

Siden vi har fått ny daglig leder i 2018, er det vanskelig å anslå hvor stor andel av arbeidet som er automatisert. Vi tror forøvrig ikke det er hensiktsmessig å angi andelen som skal automatiseres, og at det er bedre å fokusere på funksjoner som gir best avkastning i å lette arbeidet for daglig leder.
Bedre vårt grafiske uttrykk og brukervennligheten på nettsidene
I løpet av 2018 arbeidet vi med å få utarbeidet en visuell profil og nye nettsider. Ny nettside for stiftelseneffekt.no (hvor du leser dette) ble lansert mot slutten av året.
Nye gieffektivt.no var ennå ikke lansert ved nyttår, men kom på plass i begynnelsen av 2019.

Vi har utviklet en resultatside til GiEffektivt.no som viser statistikk på innsamlede midler og hva pengene fører til hos våre anbefalte organisasjoner. Denne løsningen har ligget klar i betaversjon gjennom året, men vi har prioritert å gjøre ferdig andre løsninger.
Øke synligheten til Effekt og nå 1500 følgere på Facebook
Vi har gått fra ca. 1000 til ca. 1100 følgere på Facebook, og har dermed ikke oppnådd målet om antall følgere. Styret tror ikke dette er en spesielt relevant indikator og i fremtiden vil vi være mer opptatt av å følge med på trafikken til gieffektivt.no.

Styret anslår at vi har stabil eller lavere synlighet, da Effekt ble nevnt i en rekke aviskommentarer i 2017 mens dette ikke skjedde i 2018. Mest synlige var vi i Desember, da flere støttespillere holdt innsamlingsaksjoner til inntekt for organisasjonene vi anbefaler.
Styret 2018
Svenn Are T. Værnø
Styreleder
Konsulent i EY
Anette Ødelien
Jurist i Justisdepartementet
Rune Jansen Hagen
Professor i samfunnsøkonomi ved UiB
Kjersti Moss
Dataanalytiker i Sporveien
Anine Andresen
Tilbudskoordinator i Snøhetta