Personvernerklæring
Sist oppdatert 06. oktober 2019. Gjelder fra 22. oktober 2019.
At du har tillit til oss er viktig. Derfor er vi i Stiftelsen Effekt opptatt av at du skal føle deg trygg på, og ha tillit til, at all personlig informasjon behandles på en sikker måte i vår organisasjon.

Dette er personvernerklæringen for Stiftelsen Effekt. Når du bruker nettsiden vår, gir gaver til Stiftelsen Effekt eller gaver gjennom vår giverportal gieffektivt.no, eller er i kontakt med oss på andre måter, vil Stiftelsen Effekt registrere og behandle personopplysninger om deg. Denne personvernerklæringen gjør rede for hvorfor og hvordan vi håndterer personopplysninger, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av denne informasjonen.

For henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger, vennligst kontakt oss på: post@stiftelseneffekt.no.


Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og, dersom du ønsker å hente ut data vi har samlet om deg, skal opplysningene være i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Dette kalles retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med Stiftelsen Effekt på e-post som oppgitt under behandlingsansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å ta kontakt med oss på e-post.


Innsamling av personidentifiserende informasjon

Stiftelsen Effekt samler inn personopplysninger fra givere gjennom våre plattformer for å kunne gi dem en god tjeneste, gjøre god og korrekt prosessering av donasjoner, for å kunne sende ut kvitteringer på donasjoner, for intern statistikk og for å informere om vårt arbeid til de som gir godkjenning til det.

Eksempler på informasjon givere kan bli bedt om å oppgi ved registrering i våre plattformer og kommunikasjonsflater er:

  • Navn

  • E-postadresse

  • Fødselsnummer, om man ønsker skattefradrag på donasjoner

  • Hvilke organisasjoner man ønsker at ens donasjoner skal gå til

  • Samtykke til å holdes oppdatert på Stiftelsen Effekts arbeid

  • Samtykke til å bli kontaktet av organisasjoner man velger å donere videre til


Vi forbeholder oss retten til å behandle dine personopplysninger i opptil fem år etter din siste donasjon eller samhandling med oss, fordi vi ønsker å kunne tilby våre givere statistikk på tidligere donasjoner og oppnådd effekt av disse, og for andre statistiske formål. Mange donerer svært sjeldent, og til ulike organisasjoner hver gang, og vi anser det derfor som naturlig med en såpass lang lagringstid.

For å ta informerte valg kan det hende at Stiftelsen Effekt ønsker informasjon om giverne utover den vi samler inn ved donasjoner. Mengden og typen informasjon Stiftelsen Effekt samler inn avhenger av hvordan du har samhandlet med Stiftelsen Effekt.

Ved arrangementer kan det være aktuelt å samle inn påmeldinger til hvert arrangement. Det vil i de tilfellene bare bli samlet inn personidentifiserende informasjon som er nødvendig til formålet, og opplyst om hva denne informasjonen vil bli brukt til. Personidentifiserende informasjon vil ikke oppbevares utover det det gis tillatelse til.

Av og til ønsker vi å spørre donorene våre som har gitt oss eksplisitt godkjenning om å fylle ut et spørreskjema med informasjon om demografi, deres motivasjon for å donere og hvordan de benytter seg av våre tjenester. Denne informasjonen er anonym, vil bare bli brukt til å lage statistikk av svarene fra undersøkelsen og vil ikke bli delt med noen utenfor organisasjonen vår, unntatt som en del av aggregert statistikk.


E-post

Du kan sende e-post til oss, men du bør ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.


Nyhetsbrev

På våre nettsider kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse hos oss. Denne lagres i en egen database hos vår leverandør av nyhetsbrevtjenester, for øyeblikket MailChimp, men deles ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk. MailChimp sin personvernerklæring finner du her.


Bruk av våre nettsider

Stiftelsen Effekt administrerer nettsidene www.stiftelseneffekt.no og www.gieffektivt.no. Det er Stiftelsen Effekt sin hensikt å respektere personvernet ditt med hensyn til all informasjon vi samler inn gjennom driften av nettsiden.

Vi samler ikke inn noe nettsideinformasjon utover hva verten, for øyeblikket Tilda, og Google Analytics samler inn og bruker til anonym statistikk om nettrafikk. Du kan lese om Tildas personvernerklæring her og hvordan Google Analytics' Cookie usage her.

Stiftelsen Effekt benytter seg av Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedene til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsidene. Annen informasjon som genereres av informasjonskapselen om bruken av nettsidene (inkludert din IP-adresse), blir overført til, og lagret av Google.

Google vil bruke denne informasjonen med det formål å evaluere bruken av nettsidene, kompilere rapporter om nettstedaktivitet for nettoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når det er nødvendig ved gjeldende lover, eller hvor slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse til å innhente andre data fra Google.

Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillinger på nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette kan du ikke oppleve full funksjonalitet på nettsidene. Ved å besøke nettsidene samtykker du i behandling av data om deg av Google på den måten og de formål som er angitt ovenfor.

Google Analytics samler informasjon anonymt. De rapporterer nettsidetrender uten å identifisere individuelle besøkende. Du kan velge bort Google Analytics uten å påvirke hvordan du besøker nettsidene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om hva slags cookies Google bruker, og hvordan du kan velge at du ikke spores av Google Analytics på noen av nettsidene du bruker, kan du gå til denne Google-siden.


Aggregert statistikk

Stiftelsen Effekt innhenter anonym eller anonymisert statistikk om frekvens, mengde og fordeling av donasjoner gitt til Stiftelsen Effekt. For eksempel bruker vi dette til å analysere og informere givere og publikum generelt om våre aktiviteter og resultater. Stiftelsen Effekt avslører imidlertid ikke personidentifiserende informasjon annet enn det som er beskrevet nedenfor.


Beskyttelse og bruk av personidentifiserende opplysninger

Stiftelsen Effekt kan oppgi personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger til betrodde frivillige, ansatte og tilknyttede organisasjoner som trenger opplysningene for å behandle den på vegne av Stiftelsen Effekt, samt til leverandører av digitale tjenester som benyttes for å oppnå vårt formål. Et eksempel på begrunnelser for deling av opplysninger kan være for hjelp til eller samarbeid om drift av våre tjenester. Stiftelsen Effekt har et samarbeid med Effektiv Altruisme Norge med nettopp dette formål, der de skal drifte våre tjenester for å oppnå bedre kvalitet og tilbud for våre brukere.

Stiftelsen Effekt vil aldri leie ut eller selge personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon til kommersielle formål.

Stiftelsen Effekt kan også oppgi personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller når Stiftelsen Effekt i god tro mener at å oppgi opplysningene er nødvendig for å beskytte eiendommen og rettighetene til Stiftelsen Effekt, tredjeparter eller allmennheten.

Stiftelsen Effekt tar alle tiltak som er nødvendige i rimelighetens forstand for å beskytte seg mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon. Vi vil heller ikke lagre din informasjon lengre enn det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene.

Alle våre ansatte og frivillige som håndterer potensielt sensitiv informasjon kreves å lese og forstå vår personvernerklæring og våre personvernrutiner, og signere vår taushetserklæring. Diner personopplysninger er også trygge hos våre underleverandører gjennom databehandleravtaler. Disse sikrer trygg behandling av data, tidsbegrenset tilgang til opplysningene og at data kun benyttes til det oppdraget gjelder.


Endringer av personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonene du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


Klage

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende Stiftelsen Effekt sin behandling av dine personopplysninger, ta kontakt på: post@stiftelseneffekt.no.


Vedtatt: 6. oktober 2019


Signert

Daglig leder
Andreas Stråbø Normann

Styreleder
Eirik Mofoss
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å gi våre brukere en best mulig tjeneste.
Ok, ikke vis igjen
Close